​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
--------------------------

           Số 85 đường 23 Singha, Phường Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lao PDR
           Fax: +856-21-413379
           Email :   vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn

           ​​​Email lãnh sự: consular.vnemb.lao@gmail.com
           Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

  Các số điện thoại liên lạc:

1. Đường dây nóng lãnh sự: 

           Điện thoại di động: +856-20-99005155

2. Thư ký Đại sứ: 

           Điện thoại di động: +856-20-99237979

3. Chánh Văn phòng:

            Điện thoại di động: +856-20-95589589

4. Thường trực Ban Công tác Cộng đồng: 

            Điện thoại di động: +856-20-98037979

5. Thường trực Đảng ủy:

            Điện thoại di động: +856-20-99507979

 

 Danh sách cán bộ ngoại giao:

1. Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ

2. Phan Minh Chiến, Tham tán - Người thứ Hai


PHÒNG CHÍNH TRỊ:

3. Nguyễn Mạnh Châu, Bí thư thứ Nhất, Trưởng phòng

4. Cao Thị Lan Anh, Bí thư thứ Hai, Phó Trưởng phòng​

5. Đàm Đức CườngBí thư thứ N​hất

6. Đào Ánh Ngọc, Tùy viên​

7. Hà Bảo Trâm, Tùy viên​

PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC:

8. Trần Thanh Hải, Tham tán, Trưởng phòng

9. Vương Thị Xuân Thủy, Bí thư thứ N​hất, Phó Trưởng phòng​

10. Trần Đại Thắng, Bí thư thứ Nhất

PHÒNG LÃNH SỰ:

11. Nguyễn Thành Thủy, Tham tán, Trưởng phòng

12. Lâm Tăng Cường, Bí thư thứ Nhất

13. Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư thứ Nhất

14. Phạm Lê Hoa, Bí thư thứ Hai

15. Lê Hoàng, Bí thư thứ Ba

VĂN PHÒNG:

16. Lê Quang Long, Bí thư thứ Nhất, Chánh Văn phòng

17. Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư thứ Nhất , Phó Chánh Văn phòng 

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

18. ​Nguyễn Đình Hà, Bí thư thứ Hai​, Phó Bí thư Đảng ủy

 

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG:

19​. Nguyễn Thị Thuận​, Tham tán, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​