​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
--------------------------

           Số 85 đường 23 Singha, Phường Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lao PDR
           Fax: +856-21-413379
           Email :   vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn
           Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

  Các số điện thoại liên lạc:

1. Đường dây nóng lãnh sự: 

           Điện thoại di động: +856-20-99005155

2. Thư ký Đại sứ: 

           Điện thoại di động: +856-20-98146868

3. Chánh Văn phòng:

            Điện thoại di động: +856-20-96496868

4. Thường trực Ban Công tác Cộng đồng: 

            Điện thoại di động: +856-20-92546868

5. Thường trực Đảng ủy:

            Điện thoại di động: +856-20-92106868

 

 Danh sách cán bộ ngoại giao:

1. Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ

2. Trịnh Thị Tâm, Công sứ


PHÒNG CHÍNH TRỊ:

3. Nguyễn Trung Việt, Bí thư thứ nhất, Phó Trưởng phòng

4. Nguyễn Thị Thúy Vân, Bí thư thứ hai

5. Đoàn Văn Minh, Bí thư thứ ba

6. Đào Ánh Ngọc, Tùy viên​


PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC:

7. Vũ Văn Hòa, Tham tán, Trưởng phòng

8. Trần Thanh Hải, Bí thư thứ nhất​

9. Trần Đại Thắng, Bí thư thứ nhất

10. Lê Hoàng, Bí thư thứ ba

PHÒNG LÃNH SỰ:

11. Nguyễn Duy Quận, Tham tán, Trưởng phòng

12. Trịnh Duy Khang, Bí thư thứ nhất

13. Dương Thị Thế, Bí thư thứ nhất

14. Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư thứ nhất

VĂN PHÒNG:

15. Nguyễn Khương Trang, Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng  

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

16. Lê Nho Thạnh, Tham tán, Phó Bí thư Đảng ủy

 

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG:

17​. Vũ Tú Oanh, Tham tán, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​