Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
--------------------------

           Số 85 đường 23 Singha, Phường Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lao PDR
           Fax: +856-21-413379
           Email :   vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn
           Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

  Các số điện thoại liên lạc:

1. Đường dây nóng lãnh sự: 

           Điện thoại di động: +856-20-99005155

2. Thư ký Đại sứ: 

           Điện thoại di động: +856-20-95589589

3. Chánh Văn phòng:

            Điện thoại di động: +856-20-96556969

4. Thường trực Ban Công tác Cộng đồng: 

            Điện thoại di động: +856-20-97497979

 

 Danh sách cán bộ ngoại giao:

1. Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ

2. Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ


PHÒNG CHÍNH TRỊ:

3. Phan Minh Chiến, Tham tán, Trưởng phòng

4. Dương Thị Kim Nụ, Bí thư thứ nhất

5. Mai Khắc Tú, Bí thư thứ ba

6. Nguyễn Trọng Khuê, Bí thư thứ ba

7. Lê Quang Long, Bí thư thứ ba


PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC:

8. Vũ Văn Hòa, Tham tán, Trưởng phòng

9. Trần Thanh Hải, Bí thư thứ nhất

10. Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư thứ nhất

11. Lê Dũng Cường, Bí thư thứ hai

12. Nguyễn Hữu Hà, Tùy viên


PHÒNG LÃNH SỰ:

13. Nguyễn Duy Quận, Tham tán, Trưởng phòng

14. Nguyễn Xuân Hà, Bí thư thứ nhất, Phó phòng Lãnh sự

15. Nguyễn Kim Dung, Bí thư thứ ba


VĂN PHÒNG:

16. Nguyễn Thế Hồng Lực, Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng


THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

17. Dương Thị Thế, Thường trực Đảng ủy

 

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG:

18. Bùi Chí Mạnh, Tham tán, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​