​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
--------------------------

           Số 85 đường 23 Singha, Phường Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lao PDR
           Fax: +856-21-413379
           Email :   vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn
           Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

  Các số điện thoại liên lạc:

1. Đường dây nóng lãnh sự: 

           Điện thoại di động: +856-20-99005155

2. Thư ký Đại sứ: 

           Điện thoại di động: +856-20-99237979

3. Chánh Văn phòng:

            Điện thoại di động: +856-20-95589589

4. Thường trực Ban Công tác Cộng đồng: 

            Điện thoại di động: +856-20-92546868

5. Thường trực Đảng ủy:

            Điện thoại di động: +856-20-92106868

 

 Danh sách cán bộ ngoại giao:

1. Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ

2. Phan Minh Chiến, Tham tán - Người thứ Hai


PHÒNG CHÍNH TRỊ:

3. Nguyễn Mạnh Châu, Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng

4. Đàm Đức Cường, Bí thư thứ Nhất

5. Cao Thị Lan Anh, Bí thư thứ Ba

6. Đào Ánh Ngọc, Tùy viên​

7. Hà Bảo Trâm, Tùy viên​

PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC:

8. Trần Thanh Hải, Tham tán, Trưởng phòng

9. Vương Thị Xuân Thủy, Bí thư thứ nhất, Phó Trưởng phòng​

10. Trần Đại Thắng, Bí thư thứ Nhất

11. Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư thứ Nhất

PHÒNG LÃNH SỰ:

12. Nguyễn Thành Thủy, Tham tán, Trưởng phòng

13. Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư thứ Nhất, Phó Trưởng phòng

14. Trịnh Duy Khang, Bí thư thứ Nhất

15. Phạm Lê Hoa, Bí thư thứ Hai

16. Lê Hoàng, Bí thư thứ Ba

VĂN PHÒNG:

17. Lê Quang Long, Bí thư thứ Nhất, Chánh Văn phòng  

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

18. Lê Nho Thạnh, Tham tán, Phó Bí thư Đảng ủy

 

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG:

19​. Vũ Tú Oanh, Tham tán, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​