​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
--------------------------

           Số 85 đường 23 Singha, Phường Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô Vientiane, Lao PDR
           Fax: +856-21-413379
           Email :   vnemb.lao@gmail.com; vnemb.lao@mofa.gov.vn
           Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

  Các số điện thoại liên lạc:

1. Đường dây nóng lãnh sự: 

           Điện thoại di động: +856-20-99005155

2. Thư ký Đại sứ: 

           Điện thoại di động: +856-20-95589589

3. Chánh Văn phòng:

            Điện thoại di động: +856-20-96556969

4. Thường trực Ban Công tác Cộng đồng: 

            Điện thoại di động: +856-20-97497979

 

 Danh sách cán bộ ngoại giao:

1. Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ

2. Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ


PHÒNG CHÍNH TRỊ:

3. Phan Minh Chiến, Tham tán, Trưởng phòng

4. Dương Thị Kim Nụ, Bí thư thứ nhất

5. Nguyễn Khương Trang, Bí thư thứ nhất

6. Nguyễn Thị Thúy Vân, Bí thư thứ hai

7. Lê Quang Long, Bí thư thứ hai

8. Đoàn Văn Minh, Tùy viên


PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC:

9. Vũ Văn Hòa, Tham tán, Trưởng phòng

10. Trần Thanh Hải, Bí thư thứ nhất

11. Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư thứ nhất

12. Lê Dũng Cường, Bí thư thứ hai


PHÒNG LÃNH SỰ:

13. Nguyễn Duy Quận, Tham tán, Trưởng phòng

14. Nguyễn Xuân Hà, Bí thư thứ nhất, Phó phòng 

15. Dương Thị Thế, Bí thư thứ nhất


VĂN PHÒNG:

16. Nguyễn Thế Hồng Lực, Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng


THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

17. Dương Thị Thế (kiêm nhiệm tạm thời) 

 

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG:

18. Bùi Chí Mạnh, Tham tán, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​