​​​​

​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận Thời gian kýGhi ​chú
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Việt Nam18/7/1977 
Hiệp ước hoạch định biên giới7/1977 
Hiệp định Lãnh sự1985 
Hiệp định về quy chế biên giới1990 
Hiệp định Hợp tác Kinh tế-Văn hóa-Khoa học Kỹ thuật giai đoạn 1992-19952/1992 
Hiệp định về Kiều dân01/4/1993 
Hiệp định quá cảnh hàng hóa23/4/1994 
Hiệp định Hợp tác lao động29/6/1995Được thay thế bằng Hiệp định Hợp tác Lao động ký tháng 7/2013
Hiệp định Hợp tác Kinh tế-Văn hóa-Khoa học Kỹ thuật giai đoạn 1996-200014/1/1996 
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư14/01/1996 Xem liên kết nội dung
Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần14/01/1996 
Hiệp định Vận tải đường bộ26/02/1996 
Hiệp định về trao đổi nhà trụ sở và nhà ở của cơ quan đại diện01/4/1996 
Hiệp định về hợp tác nông lâm và phát triển nông thôn năm 1997 và giai đoạn 1998-200012/8/1997 
Hiệp định bổ sung và sửa đổi quy chế biên giới8/1997 
Hiệp định hợp tác Thương mại và du lịch3/1998Được thay thế bằng Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào ký tháng 3/2015​
Hiệp định Quy chế tài chính và quản lý các chương trình dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào3/1998 
Hiệp định tương trợ tư pháp06/7/1998 
Hiệp định hợp tác chống ma túy06/7/1998 
Hiệp định hợp tác về năng lượng-điện06/7/1998 
Bản thoả thuận Chiến lược Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào giai đoạn 2001-201006/02/2001 
Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam-Lào giai đoạn 2001-200506/02/2001 
Hiệp định tín dụng xây dựng đường 18B7/2001 
Thoả thuận giữa Việt Nam và Lào về Quy chế sử dụng cảng Vũng Áng7/2001 
Nghị định Thư 2001 thực hiện Hiệp định đường bộ sửa đổi7/2001 Xem liên kết nội dung
Nghị định Thư về Hợp tác Đào tạo cán bộ giữa 2 nước01/2002 
Thoả thuận về cơ chế tài chính và quản lý dự án sử dụng viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào01/2002 
Thoả thuận Viêng Chăn8/2002 
Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông05/4/2004 
Hiệp định bổ sung Hiệp định tín dụng số Việt Lào–01 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào16/7/2004 
Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào giai đoạn 2006-201004/ 01/2006 
Hiệp định Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào23/4/2009 
Nghị định thư thực hiện Hiệp định Tạo điều kiệnthuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam vàLào​15/09/2010​Xem liên kết nội dung
Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đến năm 202012/2012 Xem liên kết nội dung
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư12/2012 
Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú tại khu vực biên giới hai nước Việt Nam-Lào08/7/2013 Xem liên kết nội dung
Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Lào, Thỏa thuận hợp tác về lao động và phúc lợi giữa Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào​7/2013 Xem liên kết nội dung
Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào3/2015 Xem liên kết nội dung
Hiệp định Thương mại biên giới6/2015 Xem liên kết nội dung
Bản Ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 20309/2015 Xem liên kết nội dung
Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-202012/2015 Xem liên kết nội dung
Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào3/2016 Xem liên kết nội dung
Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào​3/2016 Xem liên kết nội dung
Bản Ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án thủy điện đến năm 2030 và mua bán điện giữa hai nước10/2016 
Thỏa thuận về đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn11/2016 
Hiệp định về "Dự án Xây dựng Nhà Quốc hội Lào"​19/12/2017 Xem liên kết nội dung
Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác đầu tư phát triển Bến cảng 1, 2 và 3 Cảng Vũng Áng02/2018 
Thỏa thuận về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 201901/2019 
Hiệp định hợp tác về tài chính Việt Nam – Lào02/2019 
Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng02/2019 
Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác phát triển năng lượng điện và mỏ02/2019 
Thỏa thuận triển khai Dự án sửa chữa, nâng cấp khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm-muồn02/2019 
Thỏa thuận triển khai Dự án đầu tư, đổi mới về thiết bị công nghệ Đài Phát thanh Quốc gia Lào02/2019 ​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​