​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

       Số: 45-20/LS/ĐSQLA                                                                             Viêng Chăn, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc Chính phủ Lào cho phép công dân Việt Nam về nước

          Sau khi nhận được Công hàm số 100/BNG.VPBBG.4 ngày 2/5/2020 của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào về việc tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu địa phương đến ngày 17/5/2020, cũng như nghiên cứu Thông báo số 524/VPTTg của Văn phòng Thủ tướng Lào về việc Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 đến ngày 17/5/2020; trên cơ sở nguyện vọng muốn được trở về Việt Nam của đông đảo bà con công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Việt Nam, cũng như để triển khai thực hiện công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán, sáng ngày 4/5/2020, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Bộ Ngoại giao Lào về một số điểm còn có sự khác biệt trong những văn bản của các cơ quan chức năng của Lào, kiến nghị Chính phủ Lào tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được xuất cảnh Lào về Việt Nam. Ngày 5/5/2020, Bộ Ngoại giao Lào đã có công hàm số 567/BNG.CLS.1 gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào thông báo về việc cho phép công dân nước ngoài đăng ký với Cơ quan đại diện nước đó tại Lào để xin xuất cảnh, thông báo danh sách cho Bộ Ngoại giao Lào để phối hợp các cơ quan liên quan của Lào tạo thuận lợi cho công dân nước ngoài được phép xuất cảnh.

          Trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Lào và nội dung công hàm số 567/BNG.CLS.1 gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào, Đại sứ quán xin trân trọng thông báo: Các cơ quan chức năng của Lào nhất trí cho phép công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào được phép xuất cảnh Lào để trở về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào; xuất cảnh trật tự, có tổ chức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Lào và Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại. Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ tổng hợp danh sách công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước, thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào để phía Lào tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam có tên trong danh sách được xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế. Đối với các trường hợp công dân Việt Nam tự ý đến cửa khẩu không đăng ký qua các cơ quan đại diện của Việt Nam, các cơ quan chức năng của Lào không đảm bảo sẽ tạo điều kiện cho xuất cảnh.

          Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào đã tổng hợp danh sách những công dân Việt Nam đã khai Phiếu thăm dò nguyện vọng, chuyển cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào để tạo điều kiện cho bà con trong danh sách trên được xuất cảnh Lào về Việt Nam (danh sách kèm theo). Đối với những công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước nhưng chưa khai Phiếu thăm dò nguyện vọng, đề nghị bà con khai Đơn đăng ký xuất cảnh Lào (mẫu kèm theo) gửi cho Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào để tổng hợp, chuyển cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục giải quyết cho bà con được xuất cảnh Lào trở về nước. Hàng ngày, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ cập nhật danh sách, chuyển cho các cơ quan chức năng của Lào, cũng như đăng tải công khai trên Website của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán để bà con tiện theo dõi.

          Địa chỉ liên hệ của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

          Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

          Địa chỉ: No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital

          Email: vnemb.lao@mofa.gov.vn; vnemb.lao@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02096106775; 02095976868; 02098347979; 02095008888

          Website của Đại sứ quán: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Savannakhet:

          Địa chỉ: Santiphap Road, Group 38, Ban Phonxavangtay, Kaysonphomvihan City, Savannakhet Province

          Email: lanhsusavan20@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02092693888; 02098208666

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang:

          Địa chỉ: 15/II, Watthat Villages, Phothisalath Road, Luang Prabang

          Email: tlsqlpb@yahoo.com

          Số điện thoại liên hệ: 02092886886; 02091112345

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang: https://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

          Địa chỉ: 31 Phabat, Pakse City, Champasak

          Email: nguyenhai1666@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02093411290; 02098362929; 02097991818

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn

          Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                             T/L ĐẠI SỨ

                                                                                                                                 ​​Trưởng Phòng Lãnh sự

                                                                                                                                               ​​(Đã ký)

                                                                                                                                 ​​    Nguyễn Duy Quận                            


          Danh sách những công dân Việt Nam đã khai Phiếu thăm dò nguyện vọng:

          DS01.pdf ; DS02.pdf ; DS03.pdf ; DS04.pdf 

          ​(File Excel: DS công dân VN đăng ký về nước.xls )


          ​Mẫu Đơn đăng ký xuất cảnh Lào: Mẫu đơn đăng ký xuất cảnh Lào.doc


Tải văn bản gốc:

- Định dạng pdf:​ TB45.pdf

- Định dạng file ảnh: TB45a.jpgTB45b.jpgTB45c.jpgTB45d.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​