Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Hòa bình – Độc lập – Dân chủ - Thống nhất – Thịnh vượng

  Tỉnh Bo-li-khăm-xay

Sở Công chính và vận tải

Số: 2997/CC.VT

       Bo-li-khăm-xay, ngày 04/8/2023

 

THÔNG BÁO

Kính gửi      : Cán bộ, chiến sĩ, công an, bà con nhân dân, người buôn bán, người kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách sử dụng tuyến đường Quốc lộ 8.

Về việc       : Tạm thời dừng lưu thông tuyến đường Quốc lộ 8, từ km 29+000 đến km 37+000 (khu vực núi Phả-màn), đoạn km 43+000 đến km 53+000 (khu vực núi Hay) bắt đầu từ ngày 04/8/2023 cho đến khi có thông báo mới.

  • Căn cứ tình hình thời tiết liên tục có mưa lớn, đã làm sạt lở ách tắc và ngập lụt tại một số điểm.
  • Căn cứ vào sự nhất trí của Sở Công chính và Vận tải tỉnh Bo-li-khăm-xay, ngày 4/8/2023 để tạm ngừng lưu thông tại tuyến đường để sửa chữa.

Sở Công chính và Vận tải tỉnh Bo-li-khăm-xay xin trân trọng thông báo tới chính quyền địa phương, chiến sĩ, công an, bà con nhân dân, người kinh doanh, người buôn bán, người kinh doanh vận chuyển hàng hóa và khách du lịch sử dụng tuyến đường Quốc lộ 8 biết như sau: Tình hình mưa lớn liên tục đã làm sạt lở, gây ách tắc và ngập lụt tại một số điểm đã làm gián đoạn lưu thông. Hiện nay, dự án sửa chữa tuyến đường Quốc lộ đang khẩn trương khắc phục sự cố. Do đó, Sở Công chính và Vận tải tỉnh Bo-li-khăm-xay cũng như Dự án sửa chữa tuyến đường quốc lộ sẽ tạm ngừng việc lưu thông để khắc phục sự cố, thời gian kể từ ngày 4/8/2023 cho tới khi hoàn thành.

Do đó, thông báo tới các bộ phận, đơn vị biết và có sự hợp tác trong việc tổ chức thực hiện lần này.

 

KT. Giám đốc Sở

(Đã ký và đóng dấu)

Thoong-lít Phong-sỉ-nuôn

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác