Đại sứ quán Việt Nam tại Lào xin gửi đường link của Phim " Hội nghị Geneva 1975 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam"

Đường link: https://drive.google.com/file/d/1tunFbn_NWMYcFuosjUaDWfGIt7vBLDEV/view

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác